Personvernpolicy for The PURE WATER Company AS

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for PURE WATER. I denne personvernpolicyen kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har vedrørende dine personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig

Personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

The PURE WATER Company AS

977 511 240

Vollsveien 13C

1366 Lysaker

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved utfylling av skjema), innhenter vi personopplysninger om deg. De opplysningene vi kan innhente er navn, adresse, e-postadresse, bedrift navn, telefonnummer, og brukshistorikk, IP-adresse samt informasjon som du gir til vår kundeservice.

Ditt telefonnummer kan det være vi også bruker for innhenting av adresse om du ikke allerede har oppgitt dette til oss.

Derfor behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og av følgende lovmessige grunner:

Kundeservice

Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservicesaker som f.eks. spørsmål, service behold, osv.

Behandlingen gjør vi for å kunne hjelpe deg med de sakene du har meldt til kundeservice, som er vår legitime interesse, samt for å overholde loven i forbindelse med service.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å sende nyheter og markedsføring via e-post.  Behandlingen skjer om du melder deg på vårt nyhetsbrev.

Forbedring og utvikling

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

Behandlingen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse for å kunne oppdatere, forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

De som mottar personopplysningene

Vi kan dele personopplysninger med andre, men kun når det er tillatt ifølge loven. Personopplysningene kan deles med f.eks. myndigheter.

Så lenge lagres personopplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er behov for dem til det bruket de ble samlet inn eller så lenge som det kreves i henhold til lover eller andre bestemmelser.

Opplysninger brukt til markedsføring lagres til du ber om å ikke få tilsendt markedsføringsinformasjon eller når du har vært inaktiv i tre år.

Opplysninger brukt til å forhindre misbruk og lovbrudd lagres så lenge det er behov for det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).  

Dine rettigheter

Vi svarer på dine henvendelser vedrørende spørsmål om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned.

Når det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi kreve et administrativt gebyr for å oppfylle en forespørsel som nedenfor.

Tilgang

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Korrigering

Du kan kreve at feilaktige eller ufullstendige data korrigeres.

Sletting

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet;
  • Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noen annen rettslig grunn for behandling av dem;
  • Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår legitime interesse, og interessen din veier tyngre;
  • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte;
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.

Begrensning av behandling

I følgende tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses:

  • Du bestrider at personopplysninger er korrekte på et tidspunkt som gjør at vi kan kontrollere om personopplysningene er korrekte;
  • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte, og du motsetter deg at opplysningene slettes og krever i stedet at bruken av dem begrenses;
  • Du trenger personopplysningene for å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, men vi trenger ikke lenger opplysningene for de formålene de ble behandlet for;
  • Du har protestert mot behandlingen av dine personligopplysninger, og vi vurderer for en tidsperiode hvem sin legitime interesse som går foran. Innvendinger til behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som vi gjør på bakgrunn av legitim interesse. I slike tilfeller avsluttes behandlingen dersom vi ikke har en legitim interesse som ligger foran dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Innvending mot direkte markedsføring

Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan motsette deg direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Datamobilitet

Du har rett til å få de personlige opplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler automatisert på grunnlag av avtaler med deg eller med ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klage

Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss med eposten: finance@purewater.eu

Cookies

Vi bruker såkalte cookies på websiden. Den informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av cookies, brukes for å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på nettsiden, tilbud og annonser til den besøkende, samt for å øke sikkerheten på nettsiden.

Kort forklart fungerer det slik: All informasjon som skal beholdes før innlasting av en ny side, må på en eller annen måte knyttes til en bestemt bruker. Dette gjøres ved at en unik nøkkel lagres i brukerens webleser. Når brukeren laster inn en side, så sendes nøkkelen med til den nye siden – og på den måten kan vi finne ut om brukeren er innlogget og om denne har lagt noe i handlekurven og så videre.

Dersom man ikke aksepterer cookies i webleseren, vil flere av funksjonene på websiden ikke fungere, ettersom websiden da vil tro at det er en ny bruker for hver gang en side lastes inn.

Om du ikke aksepterer cookies, kan din webleser enten konfigureres slik at du automatisk nekter lagring av cookies eller at du informeres hver gang en webside ber om å få lagre en cookie. Via webleseren kan du også slette cookies som har blitt lagret tidligere. Se webleserens hjelp-sider for mer informasjon.

Vi bruker også tjenester fra tredjeparter som i visse tilfeller også benytter cookies. Blant annet samarbeider vi med følgende virksomheter for å forbedre vår markedsføring: Google, Facebook, Mailchimp, Hotjar, Brelo.

www.purewater.eu bruker Google Analytics, levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å kunne analysere hvordan brukere bruker siden.

Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

Hvis du ikke vil at dine besøk på vår webside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i din nettleser ved å bruke denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout