MY PURE

Velkommen til en PURE FUTURE

MENU

VELKOMMEN TIL PURE WATER

Takk for at du ved å velge en PURE FUTURE prioriterer helse og velvære på en bærekraftig måte.

Under finner du kortfattet informasjon som kan hjelpe deg til å komme i gang med din nye PUREpoint.

Før du tar den i bruk bør du la flasker og glass få en runde i oppvaskmaskinen. Vi anbefaler også at du vasker disse etter bruk. På denne måten sikres en hygienisk bruk, som vil holde ansatte og kunder friske og glade.

Ta kontakt med din Brand Account Manager, som gjerne hjelper deg hvis det er noe du lurer på.

KUNDEVEILEDNING

SERVICE- OG LEIEAVTALE

Vi utfører service og vedlikehold på utstyret ditt en gang i året, inkludert årlig filterbytte.

PÅFYLLING AV FLASKER

 • Bruk alltid en godt rengjort flaske
 • Fyll flasken helt opp, men la det være litt plass til korken
 • Skru til korken med det samme, for å holde vannet rent og friskt
 • Hvis vannet ikke skal drikkes umiddelbart, anbefaler vi at flasken oppbevares i kjøleskapet
 • Flasker med kullsyreholdig vann fylles først, da dette kan bidra til å beholde boblene best.

NB!

 • Dersom kullsyren oppleves som svak, vent fem til ti minutter og fyll flasken på nytt
 • Unngå å utløse stoppfunksjonen ved å ta små pauser i fyllingen.

RENGJØRING

PUREpoint

 • Rengjør PUREpoint med såpevann og en fuktig klut, unngå å skrubbe eller gni
 • Tørk av PUREpoint og skjerm daglig med antibakterielle kluter / vaskemidler, og sørg for å holde PUREpad tørr.

PUREdrip trays

  • Hold brettet tørt og rengjør daglig
  • Unngå bruk av syrebaserte rengjøringsmidler, da disse kan føre til korrodering av dreneringsrør og brettets overflate.

PUREbase

 • Oppbevar kjøleren rent og tørt, og fjern søl med en fuktig klut ved behov
 • Sørg for å holde ventilasjonshullene rene og fri for støv og annet for å sikre god sirkulasjon
 • Fjern rusk og eventuelle glasskår fra området rundt kjøleren.

CO2-SYLINDEREN

 • Vennligst legg merke til at det er kundens ansvar å sørge for å benytte CO2 fra en godkjent leverandør
 • Etter påfyll av CO2 kan det være nødvendig å nullstille kjøleren ved å skru av og på bryteren på kjøleren
 • For PURElink, pass på at CO2-sylinderen alltid er trygt festet med den medfølgende sikkerhetsstroppen
 • Vennligt les bruksanvisningen under før du bytter CO2-sylinderen. 

KOBLE AV GAMMEL CO2- SYLINDER

STEG 1
Steng tilførsel av CO2 helt av (skru mot klokka).

STEG 2
Finn verktøyet som er festet til sylinderen.

 

STEG 3
Koble fra CO2-regulatorbolten (skru mot klokka).

 

STEG 4
Sørg for at plastpakningen ikke løsner.KOBLE TIL NY CO2-SYLINDER

STEG 5
Fjern støvhetten fra den nye CO2-sylinderen.

STEG 6
Fest den nye sylinderen.

STEG 7
Skru fast bolten (skru med klokka).

 

STEG 8
Åpne CO2-tilførselen fullt ut, skru så en kvart omgang tilbake.NB: 
For å la PUREbase tilpasse seg ny sylinder, åpne kullsyrevann tilførselen i 10-sekunders intervaller.

FEILSØKING

STOPPEKRAN

Hvis du må skru av stoppekranen: lokaliser først vannremsen (se bildet ned til høyre) og vri stoppekranen på toppen 90 grader for å skru vannet av. For å åpne igjen, vri den tilbake på linje med røret igjen.

MANGLENDE VANNTILGANG

Dette kan ha ulike grunner, for eksempel stoppfunksjonen (water block). Se tips under for hvordan dette enkelt kan løses.

1. Water Block
Nullstill stoppfunksjonen ved å følge instruksjonen (se foto):

 • På kjølerens bakside, se grå ventil med rød knapp som på bildet. Du finner den mellom filteret og hovedvannrøret.
 • Trykk inn den røde knappen på ventilen for å nullstille stoppfunksjonen.
 • Det kan være nødvendig å skru av og på for å restarte kjøleren.

Dersom stoppfunksjonen var årsak til problem med manglende vanntilgang, vennligst sjekk guide til fylling av flaske for å unngå at problemet gjentar seg.

Water block feature from PURE WATER

2. PUREpad
Dersom du har PUREpad (se bildet), sjekk om den ved et uhell kan ha blitt skrudd av. Hvis det er tilfellet, skru den på igjen.

MANGLENDE KULLSYRE

Sjekk først at CO2-ventilen er skrudd på. Dersom den er det, uten at vannet inneholder kullsyre, kan det være nødvendig å koble på en ny CO2-sylinder. For tips om hvordan det gjøres, se bruksanvisning her.

Dersom du mot formodning skulle ha flere problemer med dine PUREpoint, vennligst ta kontakt med vårt serviceteam under, og vi vil sende en tekniker til deg for å sikre at problemet ditt blir løst så snart som mulig.