GDPR informasjon fra PURE WATER

Kjære kunde,

Vi i PURE WATER ønsker å informere dere om at vi med virkning fra slutten av april 2018 justerer våre rutiner, slik at de er i samsvar med EUs nye General Data Protection Regulation, som trer i kraft 1. juni 2018.

Det nye regelverket krever at alle selskaper som opererer innenfor EU følger det samme regelverket for databeskyttelse, uansett hvor i EU selskapet har base. PURE WATERs ambisjon er å til en hver tid sikre en like god klarhet og transparens i vår behandling av kundedata, som i det vannet vi leverer.

Vi ber dere vennligst om å lese gjennom vår GDPR policy under. Siden dette skjemaet er felles for alle våre kunder, refererer vi i det følgende til dere som kunden.

GDPR POLICY

PURE WATER innhenter navn, e-postadresse og telefonnummer til kundens kontaktperson for å ivareta de kontraktfestede tjenester som er avtalt mellom partene. Denne informasjonen vil bli brukt i forbindelse med fakturering og informasjonsutveksling.

PW skal på oppfordring fra kunden oppgi alle personopplysninger som er innhentet om kunden.

Kunden har rett til å be PW om å endre eller slette deler av eller alle personopplysninger. Dette gjelder særlig for personopplysninger som ikke er nødvendig eller relevant for PW for å oppfylle kontraktens intensjon.

Etter at kontrakten og kundeforholdet er avsluttet, skal alle personopplysninger slettes av PW, dersom opplysningene ikke er påkrevet for regnskap og / eller revisjon, eller etterspurt av myndighetene.

PW skal ikke selge eller utveksle personopplysninger som er innhentet om kunden til / med andre bedrifter.

PW skal ikke bruke personopplysninger i markedsøyemed, og / eller i forbindelse med statistiske undersøkelser som har som formål å sammenstille personopplysningene med annen informasjon som ikke er nødvendig for å oppfylle kontraktens intensjon, og som ikke er relevant for det forretningsmessige forholdet mellom PW og kunden.

Ved en signert kontrakt forutsettes det at kunden aksepterer å fortløpende motta nyhetsbrev og annen kundekontakt pr. e-post eller telefon. Kunden aksepterer fremdeles at PW referer til dem i PWs markedsføring.

Kontaktinformasjon om GDPR: finance@localhost

Siden de ovennevte rutineendringene ikke er betydelig, ber vi dere ikke om å signere dette brevet. Brevets hensikt er kun å informere om at vi tilpasser våre rutiner til EUs General Data Protection Regulation, som trer i kraft 25. mai 2018.

Dersom dere har spørsmål angående dette, vennligst kontakt oss på ovennevnte e-postadresse.

Vennlig hilsen

Carsten Albaek, CEO

The PURE WATER Company

 

Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Mer fra bloggen

Kontakt oss

Vi tilbyr skreddersydde løsninger

Kundecaser

Les hvordan våre kunder opplever PURE WATER

Kontakt Pure Water