THE OCEAN CLEANUP: VI RYDDER OPP I HAVET

The Ocean Cleanup logo

The Ocean Cleanup er et prosjekt som tar sikte på å utvikle den første og best gjennomførbare metoden for å bli kvitt den enorme mengden plast som finnes i våre hav. Hvert år havner millioner av tonn med plast i havene. En betydelig andel av denne plasten driver inn i store sirkulerende havstrømmer, også kjent som gyrer. Når plasten først er fanget i en gyre, vil den brytes ned til mikroplast, og dyrene i havet vil lett kunne forveksle det med mat.

Å lete etter denne plasten fra skip er kostbart, tid- og arbeidskrevende og medfører enorme mengder med co2-utslipp og bifangst. Derfor utvikler The Ocean Cleanup et passivt system som er ment å bevege seg med strømmene – akkurat som plasten – for å fange den. Systemet består av flytende del med et solid nett på undersiden, som samler plastrestene og leder det inn i et oppsamlingssystem. Systemet holdes igjen av et drivende anker som henger fritt på omkring 600 meters dybde, slik at systemet beveger seg langsommere enn plasten, og derfor kan fange den opp.

I løpet av fem år regner The Ocean Cleanup med å kunne fjerne 50% av den store gyren som kalles the Great Pacific Garbage Patch, ved å utplassere en flåte av slike systemer. Den oppsamlede plasten vil fraktes tilbake til kysten for resirkulering, og vil kunne selges til B2C selskaper. Inntektene som genereres gjennom dette vil bli brukt til å finansiere opprydding av gyrene i de andre fire store verdenshavene.

Som forberedelse til fullskala utplassering av systemet har The Ocean Cleanup organisert flere havekspedisjoner for å kartlegge problemet med plastforurensing i the Great Pacific Garbage Patch, ned til et hittil enestående detaljnivå. Teamet bak operasjonen har samtidig utviklet systemet gjennom en serie tester med nedskalerte modeller, inkludert prototyper utplassert i Nordsjøen i 2016 og 2017. Systemtesting utenfor den amerikanske vestkysten starter i begynnelsen av 2018, og den første testingen av systemet i the Great Pacific Garbage Patch er planlagt å finne sted i mai 2018.

Les mer på  www.theoceancleanup.com

Del innlegget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Mer fra bloggen

Kontakt oss

Vi tilbyr skreddersydde løsninger

Kundecaser

Les hvordan våre kunder opplever PURE WATER

Kontakt Pure Water