MY PURE

Välkommen til en PURE FUTURE

MENU

VÄLKOMMEN TILL PURE WATER

Tack för att du har valt en produkt från PURE FUTURE och prioriterar hållbar hälsa och välbefinnande. 

Nedan finner du kortfattad information som kan underlätta för dig att komma igång med din nya PUREpoint.

Innan du börjar använda din PUREpoint bör du diska flaskor och glas en gång i diskmaskinen. Vi rekommenderar att du också diskar dem efter användning. På så sätt säkerställer du goda hygieniska förhållanden för friska och nöjda anställda och kunder.

Om du har några frågor, ta då kontakt med din Brand Account Manager som gärna hjälper till.

KUNDVÄGLEDNING

SERVICE- OCH HYRESAVTAL

Vi utför service och underhåll av din utrustning en gång om året, då vi också byter filter. 

PÅFYLLNING AV FLASKOR

 • Använd alltid endast väl rengjorda flaskor
 • Fyll flaskan helt, men lämna lite plats för locket.
 • Skruva genast åt locket så att vattnet hålls rent och friskt.
 • Om vattnet inte ska drickas omedelbart, rekommenderar vi att flaskan förvaras i kylskåpet.
 • Flaskor med kolsyrehaltigt vatten ska fyllas först, så behålls bubblorna bäst. 

Observera!

 • Om kolsyran upplevs som svag, vänta fem till tio minuter och fyll flaskan på nytt.
 • Med små pauser i påfyllningen undviker du att stoppfunktionen utlöses. 

RENGÖRING

PUREpoint

 • Rengör PUREpoint med diskmedel och vatten och en fuktig trasa, undvik att skrubba eller gnida
 • Torka dagligen av kranar och skärm med antibakteriella våtservetter eller rengöringsmedel och håll PUREpad torr.

PUREdrip trays

  • Håll brickan ren och rengör den dagligen
  • Använd inte syrabaserade rengöringsmedel då de kan orsaka korrosion på dräneringsrör och på brickans yta.

PUREbase

 • Förvara kylaren rent och torrt, och avlägsna vid behov spill med en fuktig trasa
 • Kontrollera att ventilationshålen är rena och fria från damm och smuts så att god cirkulation säkerställs
 • Avlägsna skräp och eventuellt glassplitter från området runt kylaren.

CO2-CYLINDERN

 • Observera att det åligger kunden att säkerställa att CO2 från en godkänd leverantör används
 • Efter påfyllning av CO2 kan kylaren behöva nollställas genom att vrida brytaren på kylaren till läge av och därefter på. 
 • För PURElink, se till att CO2-cylindern alltid är ordentligt fastsatt med den medföljande säkerhetsstroppen.
 • Läs bruksanvisningen nedan innan du byter CO2-cylinder.

KOPPLA IFRÅN GAMMAL CO2-CYLINDER

STEG 1
Stäng av tillförseln av CO2 helt (skruva motsols).

STEG 2
Lokalisera verktyget som sitter fast på cylindern.

 

STEG 3
Koppla ifrån CO2-regulatorbulten (skruva motsols).

 

STEG 4
Se till att plastpackningen inte lossnar.

 

ANSLUT NY CO2-CYLINDER

STEG 5
Ta bort dammskyddet från den nya CO2-cylindern.

STEG 6
Anslut den nya cylindern.

STEG 7
Skruva fast bulten (skruva medsols).

 

STEG 8
Öppna CO2-tillförseln helt, skruva därefter tillbaka ett kvarts varv.

 

Observera: 
Börja med att tappa kolsyrat vatten i intervaller om 10-sekunder så att PUREbase anpassar sig till den nya cylindern.

FELSÖKNING

HUVUDKRAN VATTEN

Om du måste stänga av vattnet, lokalisera först avstängningsventilen (se bilden nedan till höger) och vrid den 90 grader för att stänga av vattnet. För att öppna igen, vrid kranen tillbaka i linje med röret.

INGET VATTEN

Detta kan ha olika orsaker, exempelvis stoppfunktionen (water block). Se tips nedan hur detta enkelt kan lösas.

1. Water Block

Nollställ stoppfunktionen genom att följa dessa steg (se foto):

 • På kylarens baksida, finns en grå ventil med röd knapp som på bilden. Du finner den mellan filtret och röret för vattentillförseln.
 • Tryck in den röda knappen på ventilen för att nollställa stoppfunktionen.
 • Du kan behöva starta om kylaren vilket du gör genom att använda brytaren.

Om stoppfunktionen var orsak till problemet med dåligt vattenflöde, vänligen kontrollera guide för påfyllning av flaskor för att undvika en upprepning.

Water block feature from PURE WATER

2. PUREpad
Om du har PUREpad (se bild), bör du kontrollera om den av misstag kan ha stängts av, och i så fall slå på den igen.

INGEN KOLSYRA

Kontrollera först att CO2-ventilen är öppen. Om den är det utan att vattnet innehåller kolsyra, kan du behöva koppla in en ny CO2-cylinder. För tips om hur du gör det, se bruksanvisning här.

Om du mot förmodan skulle få andra problem med din PUREpoint, ber vi dig ta kontakt med vårt serviceteam så sänder vi en tekniker som kan se till att problemet löses så snart som möjligt.