En värld i förändring: plastflaskor

Det går åt tre gånger mer vatten att producera en plastflaska med vatten än det tar att fylla den, och på grund av den kemiska processen vid produktionen av plast blir vattnet obrukbart. Dessutom krävs det 17 miljoner tunnor av olja varje år bara för att producera alla dessa vattenflaskor. Det är nog för att kunna förse en miljon bilar med bränsle i ett helt år.

Om vi räknar med den energi som går åt till att pumpa, behandla, transportera och kyla ned vårt flaskvatten, stiger detta till över 50 miljoner tunnor av olja varje år. Ett annat sätt att se på det: när du plockar åt dig en plastflaska i mataffären, håll upp den och se för dig hur den är fylld med en fjärdedel olja.

Det är så mycket den kostar att produceras, mätt i fossilt bränsle!

Miljöeffekterna av att leverera och transportera alla dessa plastflaskor är enorm.

Plastflaskor tillverkas av helt återvinningsbar polyetylentereftalat-plast (PET), som inte bryts ned biologiskt, men som bryts ned till mindre fragment över tid. De fragmenten absorberar gifter som förorenar våra vattendrag, förorenar vår jord och gör djur sjuka.

Plastflaskor är bland de mest förekommande formerna för nedskräpning på våra stränder och i våra hav – varje kvadratmil av havet har över 46 000 bitar av flytande plast. I genomsnitt hamnar över 80 % av de vattenflaskor som köps på en avfallsanläggning, vilket betyder att endast två av tio flaskor återvinns.

Det är bevisat att transporterat vatten också kan vara dåligt för dig, eftersom att plast kan läcka ut i vattnet flaskan förvarar. Skadliga hormonförstörande ftalater läcker ut i flaskvattnet redan efter 10 veckors förvaring, eller ännu snabbare om vattnet har blivit lämnat i solen.

Kranvatten är för många inte heller ett förstahandsval, på grund av att renheten och smaken varierar efter var du bor.

I blinda smaktester är det svårt för människor att skilja på kranvatten och flaskvatten, och efter att kranvattnet har blivit förädlat genom ett PURE WATER-system är det helt omöjligt. Det ger dig en ren, bekväm och miljövänlig vattenkälla.

Dela inlägget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Mer från bloggen

Kontakta oss

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar

Kundberättelser

Läs om hur våra kunder upplever PURE WATER

Kontakta Pure Water